Pokal Modri trak

V letu 2020 bodo organizatorji polmaratonov v Škocjanu ob Soči (26.1.), Ankaranu (5.4.), Bovcu (19.9.) in Gorici (18.10.), Gruppo marciatori Gorizia, Društvo Istrski maraton in Športno društvo Bovec maraton, ter spletni portal Ljudstvo tekačev izpeljali merjenje tekačev iz Italije in Slovenije za Modri trak/Nastro azzurro. Tako želijo širiti tekaški ferplej in izmenjavo na obmejnem prostoru, vzajemno zagotavljati promocijo navedenih tekov, povečati zanimivost nastopov in zdravo tekmovalnost, hkrati pa je njihov namen spodbujanje prisotnosti italijanskih tekačev na slovenskih in slovenskih tekačev na italijanskih tekih.

Slovenskim tekačem ustrezajo značilnosti nekaterih tekov, ki jih pripravljajo na Goriškem, tako zaradi terminov kot zaradi srečevanja s tradicijo italijanske tekaške kulture. A v zadnjem času jim italijanska športna birokracija postavlja visoke ovire (tekaška dovoljenja in zdravstvena spričevala), povezane tudi z dodatnimi stroški. Po drugi strani pa italijanski tekači še premalo vedo za lepote in prednosti tekov v Sloveniji, pri katerih velja pravilo »plačaj in teci« - brez dodatnih zahtev in komplikacij. Tekači v Sloveniji namreč tečejo svobodno, brez nadzora državnih ali paradržavnih struktur, to svobodo pa plačujejo s prevzemanjem polne odgovornosti za lastno početje. Takšna ureditev je v razmerah, ko strukture z ničemer ne lajšajo življenja tekačev, ne s cenejšimi zavarovanji za to, praviloma bolj zdravo populacijo od povprečij, ne s sofinanciranjem zdravstvenih pregledov, ne z nižjimi davki na tekaško opremo ipd., po svoje tudi logična, razmeroma pravična. Na prav tako dokaj svobodnem tržišču tekov v Sloveniji je izbira bogata, podobno velja za Italijo, dejstvo pa je, da večina tekačev v Sloveniji in severovzhodni Italiji niti ne ve, kaj vse se jim ponuja pri sosedih.

Trije tekaški organizatorji v obmejnem prostoru so se, na pobudo Ljudstva tekačev, odločili, da v sezoni 2020 odmislijo medsebojne meje in izpeljejo projekt medsebojnega sodelovanja. Predstavimo njihovo zamisel.

Na vsakem od štirih navedenih, pretežno cestnih tekov se po petim najboljšim tekačem in trem tekačicam (absolutna uvrstitev) iz Slovenije in iz Italije dodeli točke, izračunane s preprosto formulo: zmagovalec teka s 350 uvrščenimi dobi 350 točk, petouvrščeni dobi pet točk manj, torej 345 itd. Seštevka teh točk določita, katera »ekipa« (narekovaji zato, ker je pričakovati, da bo sestava vsakokrat drugačna, naključna) je boljša, in to v moški, ženski in skupni konkurenci. Ob koncu leta se točke »ekip«, osvojene na vseh štirih tekih, sešteje, skupne zmagovalce sezone pa se razglasi na prvem teku v letu 2021, v Škocjanu pri Ronkah.

Po enakem postopku se seštevajo tudi točkovni dosežki posameznih tekačev in tekačic v absolutni konkurenci, vendar samo tistih, ki so odtekli (najmanj) tri teke; štejejo točke s treh tekov. Nagrajeni bodo po trije tekači in tekačice iz Italije in iz Slovenije z najvišjim seštevkom točk. V Škocjanu bo teh 12 tekmovalcev na začetku sezone 2021 prejeli posebne lente Ljudstva tekačev in praktične nagrade organizatorjev tekov.

Poskrbljeno bo za to, da tekači na tekih z največjim številom tekmovalcev ne bodo favorizirani. Vrednost uvrstitev bo izenačena z uporabo količnika tekov, določenega z razmerji med števili uvrščenih. Prvi tek bo s svojim številom finišerjev dobil količnik 1, ostali trije teki pa se bodo ravnali po njem. Naj ponazorimo: če ima prvi tek 300 finišerjev in količnik 1, bo tek s 1500 finišerji dobil količnik 0,2 (300:1500), tako da bosta oba zmagovalca dobila po 300 točk.