Vračilo prijavnin

Vse tekače in tekačice, ki ste imeli že plačano prijavnino za "letošnji" Bovec maraton in želite vračilo le te obveščamo, da je v elektronskem sporočilu, ki ga pošljete na prijave@blitz-bovecmaraton.si nujno navesti tudi podatke o bančnem računu na katerega želite dobiti vrnjeno prijavnino. Iz bančnega izpiska nemreč nimamo dostopa do vseh potrebnih podatkov. Še vedno se sicer lahko odločite tudi za prenos prijavnine na prihodnje leto.

Podatki, ki so potrebni za vračilo prijavnine:

  • ime in priimek imetnika računa 
  • *navedite tudi imena in priimke oseb v kolikor se vrača prijavnino za več oseb hkrati
  • naslov
  • številko TRR
  • višino vplačane prijavnine

 

Prijavnine se bo vračalo dvakrat na mesec oziroma ko se zahtev po vračilih prijavnin nabere za več kot 10.

 

Hvala za razumevanje!